Norsk kristen dating


16-Sep-2017 15:09

I jødisk litteratur på tysk benyttes ofte forkortelsen vor der Zeitwende (v. I etterkrigstiden finner man på tysk begrepene vor Unsere Zeitrechnung og Unsere Zeitrechnung. Språkrådet mener at begrepsparene «vår/vanlig tidsregning» er upresise og eurosentriske, fordi det finnes mange andre (religiøse) tidsregninger som fra andre kulturers ståsted like gjerne kan betegnes som «vår» eller «vanlig» tidsregning. I allmennspråket fungerer tidsangivelsen «før og etter Kristus» som en teologisk nøytral tidfesting av et tidspunkt for 2008 år siden.

De engelske begrepene CE/BCE er blant annet brukt innen vitenskap og forskning, dessuten blant en del historikere. Språkrådet anbefaler følgende: Selv om denne benevnelsen [vår tidsregning] er noe i bruk, vil Språkrådet ikke anbefale den som erstatning for den tradisjonelle «før Kristus» (f. Selv om vi har fått denne tidsregningen nettopp fordi vi i over tusen år har tilhørt den kristne kulturkretsen, tar vi i dagligtalen ikke et teologisk standpunkt ved å bruke denne tidsangivelsen.

David slår deretter en stein mot Goliat fra sin slynge og filisteren falt med ansiktet mot bakken.

David tar sverdet fra kjempen, dreper og hogger hodet av ham.

Chr., altså «før Kristus» eller «før Kristi fødsel») og nach Christus eller nach Christi Geburt (n. Årsaken er at begrepet Kristus er en latinisert form av det greske ordet Christos, som igjen er en oversettelse av den jødiske tittelen Messias, hvilket betyr «den salvede».

Chr., altså «etter Kristus» eller «etter Kristi fødsel»). Da jødene fortsatt venter på Messias, oppfattes bruken av ordet Kristus som en trosbekjennelse. Store norske leksikon tok i bruk datoforkortelsene fvt. i sine infobokser høsten 2012, og redaksjonen skrev i den forbindelse at det kunne være et problem at få kjente til betydningen av forkortelsene.

Blant annet bruker Catholic Encyclopedia (1907-1913) benevnelsene om hverandre. Under Napoleon ble formen noe spredd i okkuperte land, deriblant Tyskland. Myndighetene argumenterte da med at tidspunktet for Jesu Kristi fødsel og tidsregningen etter Kristi fødsel ikke samsvarte, og at personen Jesu fødsel ikke var en viktig nok historisk hendelse til å kalle tidsregningen «etter Kristus».

Lag din egen profil på 1 minutt og last opp noen av dine fineste bilder.

Tell es-Safi, som er Bibelens Gat og det tradisjonelle hjemmet til Goliat, har hatt omfattende arkeologiske utgravninger ved Israels universitet Bar-Ilan.Its because I'm happy in ways I never imagined And at peace with me and all I have and ever will be I go to work, and sometimes I hate it But I do it for her No its not always flashy Romeo and Juliet Dumb shit Like how I was at 18But I've come to realize That was a lie From the moment I met your eyes#idgafra You are right, I hate you. How I loved you, and was unwilling to let go until it was too late And I lost the only one that you have ever truly shown more hate. You post your underhanded shit on here, just to see. … continue reading »


Read more

To use the site's full features, you need to allow viewing Flash content in your browser.… continue reading »


Read more